Načítavam...

O vydavateľstve

Vydavateľstvo Serafín bolo jedným z prvých, ktoré začali vydávať duchovnú literatúru. Edičná činnosť patrí do organizačnej štruktúry františkánskeho rádu, ktorý vydáva knihy v mnohých krajinách.

Po obnovení činnosti rádov na Slovensku sa aj ich rád vrátil k aktivitám, ktorým sa venoval pred násilnou likvidáciou kláštorov roku 1950. Publikáciami chcú ponúknuť hodnoty pre duchovný, duchovno-intelektuálny a hodnotový rast ľudí. Čitateľom  sa snažia sprostredkovať duchovné hodnoty františkánskej tradície, teológie a mystiky.

Kontakt

Vydavateľstvo Serafín
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
Telefón: 0915 700 581

E-mail: serafin@serafin.sk

Bankové spojenie | VÚB Bratislava-mesto | č. účtu: 10030-14749012/0200
IČO: 586862 | DIČ: 2020372530 | IČ DPH: SK2020372530

Predajne František

Bratislava | Františkánska 2, 811 01 Bratislava, telefón: (02) 54435338
Košice | Kováčska 35, 041 01 Košice, telefón: (055) 6226358
Prešov | Františkánske nám. 2, 080 01 Prešov, telefón: (051) 7721516

Knihy vydavateľstva Serafín distribuujú firmy:
ZAEX, Don Bosco, KNA, Pemic, SSV.